×

Попередження

JFolder::files: Шлях не є текою. Шлях: home/polgi180/public_html

  Шановні відвідувачі сайту!

Ми всі прагнемо жити в сучасному демократичному суспільстві й хочемо бачити своїх дітей повноцінними й активними учасниками процесу розвитку нашої держави.
Ці основи формуються в дитинстві, виховуються в сім’ї, ліцеї.
Ліцей складається з трьох головних учасників освітнього процесу – учнів, учителів і батьків. Тісна взаємодія цих груп лежить в основі роботи Ради ліцею.
Рада є одним із сучасних форматів громадської взаємодії, де вчителі знаходяться у відкритому діалозі з учнями та їх батьками. Батьки своїм прикладом можуть продемонструвати дітям реальну участь у державно-громадському управлінні ліцеєм.
Ось чому в нашому навчальному закладі ми велику увагу приділяємо роботі Ради ліцею. Це форум для обміну досвідом й відпрацювання колегіальних рішень, ефективний інструмент громадського контролю, місце для цікавого обміну думками.
Запрошую батьків, учнів, учителів з активною життєвою позицією взяти активну участь у роботі Ради ліцею.

 

Рада ліцею - це постійно діючий у період між загальними зборами (конференцією) орган громадського самоврядування. У своїй діяльності Рада керується Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Статутом ліцею, типовим положенням про Раду загальноосвітнього навчального закладу. 

  Рада ліцею є найвищим колективним органом самоврядування в навчальному закладі. Рішення Ради ліцею, прийняті в межах повноважень та у відповідності із законодавством, обов'язкові для адміністрації, вчителів, учнів та батьків. На основі рішень Ради ліцею директор має право видавати накази та розпорядження. Рішення Ради ліцею, якщо воно не протирічить чинному законодавству, є остаточними.

 

Метою діяльності Ради є:

 • сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
 • об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку ліцею та вдосконалення навчально-виховного процесу;
 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;
 • розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;
 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

Основними завданнями Ради є: 

 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
 • формування виховного середовища;
 • створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;
 • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення ліцеїстів;
 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;
 • стимулювання морального та матеріального заохочення ліцеїстів, сприяння пошуку, підтримці обдарованих дітей;
 • зміцнення партнерських зв'язків між родинами ліцеїстів та ліцеєм з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.