×

Попередження

JFolder::files: Шлях не є текою. Шлях: home/polgi180/public_html

  Піклувальна рада – це орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи загальноосвітнього навчального закладу.

  У своїй діяльності піклувальна рада керується Конституцією України, Законами України “Про освіту ”, “Про загальну середню освіту ” та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність навчальних закладів системи загальної освіти, цим Положенням.

  Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

Основними завданнями піклувальної ради є:

- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у школі;

- сприяння зміцненню навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційної та лікувально-оздоровчої бази школи;

- сприяння організації та проведення заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

- організація дозвілля (конкурси, вечори, спортивні змагання тощо) та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

- сприяння створенню та раціональному використанню фонду загальнообов’язкового навчання;

- сприяння виконанню чинного законодавства щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

- запобігання дитячій бездоглядності, сприяння працевлаштуванню випускників школи;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

- всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та школою;
- сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.