×

Попередження

JFolder::files: Шлях не є текою. Шлях: home/polgi180/public_html

Соціалізація спрямована на виховання гармонійної особистості та заснована на законах творчості, які передбачають залучення дітей до реальної співтворчості, інтелектуального діалогу, гармонізації спілкування, успіху, можливості почуватися вільно.

Соціалізація сприяє розвитку незалежного мислення, розробці прийомів співтворчості та інтелектуальної напруги, передбачає експериментування дітей, ігри, гнучке й гармонійне поєднання індивідуальної, групової та колективної діяльності, самостійної та педагогічно скерованої.

Завдання:

·  закріплення, збагачення та поглиблення знань, набутих у процесі навчання, застосування їх на практиці;

· розширення загальноосвітнього кругозору учнів, формування у них наукового світогляду, вироблення умінь і навичок самоосвіти;

·      формування інтересів до різних галузей науки, техніки, мистецтва, спорту, виявлення і розвиток індивідуальних творчих здібностей та нахилів;

·       організація дозвілля школярів, культурного відпочинку та розумних розваг;

·       поширення виховного впливу на учнів у різних напрямах виховання.