×

Попередження

JFolder::files: Шлях не є текою. Шлях: home/polgi180/public_html

«Дати людині щастя улюбленої праці – це значить допомогти їй знайти серед безлічі доріг ту, на якій найяскравіше  розкриваються індивідуальні творчі сили

і здібності її особистості»                В. Сухомлинський

Науково-методична проблема ліцею:

"Використання інноваційних технологій навчання та виховання як умови модернізації освіти та особистісного розвитку суб'єктів навчально-виховного процесу "

Методична робота в нашому навчальному закладі спланована згідно нормативно-правових освітянських документів, Концепції гімназії та Програми стратегічного розвитку, з врахуванням змін та новацій в галузі освіти.

Система науково-методичної роботи ліцею спрямована на:

Ø  Здійснення методичної роботи як умови фахового впровадження сучасних  освітніх стандартів;

Ø  Формування професійно-педагогічної культури вчителів;

Ø  Формування у педагогів позитивної мотивації до підвищення власної фахової майстерності та інноваційної діяльності;

Ø  Продукування нових ідей і педагогічних технологій;

Ø  Забезпечення психологічного супроводу педагогів;

Ø  Розвиток творчості та професійної майстерності педагогів;

Ø  Формування самоосвітніх компетентностей;  

Ø  Забезпечення методичного супроводу роботи з обдарованими дітьми;

 Ø  Забезпечення інструментарію для здійснення діагностичних та моніторингових досліджень.

У ліцеї створено сприятливі умови для ефективної науково-методичної роботи, творчих пошуків педагогів.

Запроваджуємо різноманітні форми методичної роботи:

- індивідуальні (наставництво, консультування, самоосвіта), 

- групові (методкомісії, циклові комісії, динамічні групи), 

- масові (педради, семінари, семінари-практикуми, педагогічні читання, методично-оперативні наради, засідання тощо). 

 

Методична робота здійснюється за напрямками:

-        вивчення потреб вчителів у методичних і психологічних консультаціях;

-        робота з молодими вчителями;

-        робота методичних угрупувань (предметних кафедр, творчих та динамічних  груп);

-        здійснення моніторингових досліджень;

-        атестація педагогів ліцею;

-        реалізація інноваційних проектів;

-        видавнича діяльність;

-        участь педагогів у професійних конкурсах, проектах.

Функції методичної роботи

1.      Організаційно-методична допомога проведення відкритих уроків, суспільно-педагогічних акцій; творчих звітів, творчих портретів; конкурсів професійної майстерності.

2.      Інформаційно - аналітична діяльність :

§     вивчення стану викладання основ наук та результатів навчальної діяльності;

§     визначення термінів проведення діагностичних контрольних робіт і тестування з різних предметів;

§       підбір діагностичних тестів і контрольних робіт на основі тематичного планування;

§      проведення педагогічного аудиту з використанням різноманітних форм і методів; 

§      визначення основних напрямків індивідуального супроводу вчителів на основі аналізу результатів педагогічного аудиту. 

3.      Консультативно-методична робота:

§      індивідуальна робота з вчителями різної кваліфікації;

§      розробка разом з вчителями тематичного і поурочно планування;

§      робота з удосконалювання сучасних навчально-методичних комплексів;

§      організація позакласної роботи з предметів, проведення олімпіад, наукових конференцій;

§       участь у педагогічних проектах

4.      Забезпечення безперервного підвищення кваліфікації вчителів:

§      систематизація роботи з проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації;

§        провадження в практику роботи вчителів досягнень сучасної педагогічної науки, 
організація тематичних занять, практикумів, лекцій;

§§     участь вчителів ліцею в конкурсах педагогічних досягнень, оглядах, виставках, конференціях;

§   активне здійснення зв'язків з ХОІППО та районним методичним кабінетом;

§         стимулювання педагогічних досягнень вчителів.

5.      Атестація вчителів

§       організаційно-методична допомога вчителям, які проходять атестацію;

§       складання індивідуальних планів підготовки до атестації з кожним вчителем;
§  діагностика і експертиза педагогічної діяльності вчителів, що атестуються.

      Педагогічна ідея – це крила, на яких підноситься

колективна творчість. Ідея надихає колектив,

і починається найцікавіше й найпотрібніше у шкільному

житті – колективна дослідницька робота.

                                                                               В.Сухомлинський

Основним гарантом державотворення є високоякісна освіта, а гарантом якості освіти – високопрофесійний вчитель.   Існує вислів: Є хороший вчитель – є майбутнє у держави”. 

 Сьогодні школу не можна уявити собі без згуртованого колективу, дружнього союзу однодумців. До складу педагогічного колективу входять висококваліфіковані вчителі, які готові до роботи в сучасних умовах і прагнуть досягати нових освітніх результатів.

   Педагогічний колектив нашого ліцею гнучко реагує на запити часу, варіює, шукає ефективні шляхи і методи навчання. Зміни, що сталися в освітянському просторі, знайшли своє відображення і в науково – методичній роботі, що є складовою частиною освітнього процесу в ліцеї.

   Діяльність вчителів нашого ліцею – це сплав творчої думки і натхненної праці. Стимулом педагогічної творчості є визнання батьків та учнів. Рушійною силою – прагнення якомога краще вчити дітей. Базою творчого підходу до діяльності – поєднання традиційного та інноваційного в освітньому процесі.

   Мета науково–методичної роботи – підтримувати діловий тонус педагогів, допомагати в подолані труднощів, сприяти розвитку творчого потенціалу вчителів.

Всі наші педагоги такі різні, але безмежно закохані у свою справу, цінують прекрасне, прагнуть досконалості. А найголовніше – вони люблять своїх учнів, адже школа через учителя вчить дитину жити у світі прекрасного, щоб краса світу творила красу в самій людині і навпаки. В цьому процесі немає головного і другорядного, як немає головної пелюстки серед багатьох пелюсток, що створюють красу квітки. Тут усе головне – і урок, і взаємини між учителем і учнем, і позаурочна діяльність.

Вимоги до сучасного уроку

 ПРЕДМЕТНІ КАФЕДРИ 

     

Банк запровадження інноваційних технологій

 
 

 

 

   

Виставка педідей

 
 

   

Педагогічна творчість і формування творчої активності

 
     

Філософія Нової української школи

 
       

Результати обласної виставки  «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування» (2020 рік)

   
             
       

Результати обласної виставки  «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування» (2021 рік)

   

 

Звіт про підсумки методичної роботи

 

2019-2020 н.р.

 

2020-2021 н.р.

 

 

2021-2022 н.р.