×

Попередження

JFolder::files: Шлях не є текою. Шлях: home/polgi180/public_html

«Дати людині щастя улюбленої праці – це значить допомогти їй знайти серед безлічі доріг ту, на якій найяскравіше  розкриваються індивідуальні творчі сили

і здібності її особистості»                В. Сухомлинський

Науково-методична проблема гімназії  :

"Використання інноваційних технологій навчання та виховання як умови модернізації освіти та особистісного розвитку суб'єктів навчально-виховного процесу "

Методична робота в нашому навчальному закладі спланована згідно нормативно-правових освітянських документів, Концепції гімназії та Програми стратегічного розвитку, з врахуванням змін та новацій в галузі освіти.

Система науково-методичної роботи гімназії спрямована на:

Ø  Здійснення методичної роботи як умови фахового впровадження сучасних  освітніх стандартів;

Ø  Формування професійно-педагогічної культури вчителів;

Ø  Формування у педагогів позитивної мотивації до підвищення власної фахової майстерності та інноваційної діяльності;

Ø  Продукування нових ідей і педагогічних технологій;

Ø  Забезпечення психологічного супроводу педагогів;

Ø  Розвиток творчості та професійної майстерності педагогів;

Ø  Формування самоосвітніх компетентностей;  

Ø  Забезпечення методичного супроводу роботи з обдарованими дітьми;

 Ø  Забезпечення інструментарію для здійснення діагностичних та моніторингових досліджень.

У гімназії створено сприятливі умови для ефективної науково-методичної роботи, творчих пошуків педагогів.

Запроваджуємо різноманітні форми методичної роботи:

- індивідуальні (наставництво, консультування, самоосвіта), 

- групові (методкомісії, циклові комісії , динамічні групи), 

- масові (педради, семінари, семінари-практикуми, педагогічні читання, методично-оперативні наради, засідання тощо). 

 

Методична робота здійснюється за напрямками:

-        вивчення потреб вчителів у методичних і психологічних консультаціях;

-        робота з молодими вчителями;

-        робота методичних угрупувань (предметних кафедр, творчих та динамічних  груп);

-        здійснення моніторингових досліджень;

-        атестація педагогів гімназії;

-        реалізація інноваційних проектів;

-        видавнича діяльність;

-        участь педагогів у професійних конкурсах, проектах.

Функції методичної роботи

1.      Організаційно-методична допомога проведення відкритих уроків, суспільно-педагогічних акцій; творчих звітів, творчих портретів; конкурсів професійної майстерності.

2.      Інформаційно - аналітична діяльність :

§  вивчення стану викладання основ наук та результатів навчальної діяльності;

§   визначення термінів проведення діагностичних контрольних робіт і тестування з різних предметів;

§  підбір діагностичних тестів і контрольних робіт на основі тематичного планування;

§  проведення педагогічного аудиту з використанням різноманітних форм і методів; 

§  визначення основних напрямків індивідуального супроводу вчителів на основі аналізу результатів педагогічного аудиту. 

3.      Консультативно-методична робота:

§  індивідуальна робота з вчителями різної кваліфікації;

§  розробка разом з вчителями тематичного і поурочно планування;

§  робота з удосконалювання сучасних навчально-методичних комплексів;

§  організація позакласної роботи з предметів, проведення олімпіад, наукових конференцій;

§  участь у педагогічних проектах

4.      Забезпечення безперервного підвищення кваліфікації вчителів:

§  систематизація роботи з проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації;

§  провадження в практику роботи вчителів досягнень сучасної педагогічної науки, 
організація тематичних занять, практикумів, лекцій;

§  організація на базі Гімназії курсів „Інтел. Навчання для майбутнього" для вчителів гімназії, району та міста;

§  участь вчителів Гімназії в конкурсах педагогічних досягнень, оглядах, виставках, конференціях;

§  активне здійснення зв'язків з ХОІППО та районним методичним кабінетом;

§  стимулювання педагогічних досягнень вчителів.

5.      Атестація вчителів

§  організаційно-методична допомога вчителям, які проходять атестацію;

§  складання індивідуальних планів підготовки до атестації з кожним вчителем;
§  діагностика і експертиза педагогічної діяльності вчителів, що атестуються.

      Педагогічна ідея – це крила, на яких підноситься

колективна творчість. Ідея надихає колектив,

і починається найцікавіше й найпотрібніше у шкільному

житті – колективна дослідницька робота.

                                                                               В.Сухомлинський

Основним гарантом державотворення є високоякісна освіта, а гарантом якості освіти – високопрофесійний вчитель.   Існує вислів: Є хороший вчитель – є майбутнє у держави”. 

 Сьогодні школу не можна уявити собі без згуртованого колективу, дружнього союзу однодумців. До складу педагогічного колективу входять висококваліфіковані вчителі, які готові до роботи в сучасних умовах і прагнуть досягати нових освітніх результатів.

   Педагогічний колектив нашої гімназії гнучко реагує на запити часу, варіює, шукає ефективні шляхи і методи навчання. Зміни, що сталися в освітянському просторі знайшли своє відображення і в науково – методичній роботі, що є складовою частиною освітнього процесу в гімназії.

   Діяльність вчителів нашої гімназії – це сплав творчої думки і натхненної праці. Стимулом педагогічної творчості є визнання батьків та учнів. Рушійною силою – прагнення якомога краще вчити дітей. Базою творчого підходу до діяльності – поєднання традиційного та інноваційного в освітньому процесі.

   Мета науково – методичної роботи – підтримувати діловий тонус педагогів, допомагати в подолані труднощів, сприяти розвитку творчого потенціалу вчителів.

Всі наші педагоги такі різні, але безмежно закохані у свою справу, цінують прекрасне, прагнуть досконалості. А найголовніше – вони люблять своїх учнів, адже школа через учителя вчить дитину жити у світі прекрасного, щоб краса світу творила красу в самій людині і навпаки. В цьому процесі немає головного і другорядного, як немає головної пелюстки серед багатьох пелюсток, що створюють красу квітки. Тут усе головне – і урок, і взаємини між учителем і учнем, і позаурочна діяльність.

Вимоги до сучасного уроку

 ПРЕДМЕТНІ КАФЕДРИ 

   

  Звіт про роботу над науково - методичною проблемою         (2018-2019 н.р.)    

                                                                          
 

 Звіт про роботу над науково - методичною проблемою             (2019-2020 н.р.)  

 

  Цитатне асорті 

 

Банк запровадження інноваційних технологій

 

 

 

Виставка педідей

 

Педагогічна творчість і формування творчої активності

 

Філософія Нової української школи

 
 

Результати обласної виставки  «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування» (2020 рік)

   
       
 

Результати обласної виставки  «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування» (2021 рік)